Yapısal Çelikler

YAPISAL ÇELİK

Yapısal çelik spesifik bir forma, profile, kesite sahip bir imalat malzemesidir. Gerek kimyasal bileşimi, gerekse de fiziksel özellikleri standartlarla saptanmıştır. EN 10025 yapısal çeliklerle ilgili en kapsamlı standarttır. EN10025 karbon çeliklerini, yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelikleri, yüksek korozyon dayanımlı yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelikleri, temperlenmiş çelikleri yapısal çeliklerin sınıfları olarak belirlemiştir. Kazanlar, basınçlı tanklar, borular, bina ve konstrüksiyonlar yapısal çelik kullanılarak gerçekleştirilen ürünlerdir.
Diğer bir bakış açısıyla şekil tamlığı, ölçü tamlığı, direnç, sertlik, yorulma dayanıklılığı, yüzey kalitesi, daha yüksek akma ve çekme mukavemeti,  kullanım kolaylığı, emniyet gibi faktörlerin önemli olduğu uygulama ve ürünler yapısal çelik kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Yapısal çelik fabrikada çok değişik şekillerde işlenebildiğinden tasarımcılar için sınırsız yaratıcı olanaklar sağlar.
Tüm bu üstünlükleri bu sayımızın kapak konusu olarak seçtiğimiz yapısal çelikleri çağımızın en önemli malzemelerinden birisi haline getirmiştir.


DÜŞÜK VE YÜKSEK ALAŞIMLI KARBON ÇELİKLERİ


Alaşımlı karbon çelikleri nikel, krom, manganez, kobalt, niyobyum ve vanadyum gibi alaşım elementlerini yüksek miktarda içerirler.
Alaşımlı çelikler alaşım elementlerinin oranına göre az alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. %5’den az alaşım elemanı  içeren çelikler az alaşımlı çelikler olup çoğunlukla yüksek mukavemetli yapı elemanları ve makina parçaları üretiminde kullanılırlar. Bütün çelikler de su verme işleminde martenzit fazının oluşmasını sağlayan esas eleman karbondur. Dolayısıyla yeterli miktarda karbon bulunan alaşımlı çelikler suverme ile sertleştirilebilir. Yüksek alaşımlı çeliklerde alaşım elemanı %5’in üzerindedir. Bu çelikler genellikle özel amaçlar için kullanılır. %18 Cr ve %8 Ni içeren paslanmaz çelik, %14 Mn içeren yüksek çarpma mukavemetli çelik, %20 Cr içeren yüksek sıcaklığa dayanıklı kalıp çelikleri birer örnek olarak gösterilebilir.

YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİKLER

Mrand Name Ravne No. W. No. DIN AISI
CT781 781 1.6587 17CrNiMo6 4820
ECN35 745 1.5752 14NiCr14 3310
PT181 181 1.7380 10CrMo9-10 A182 Grade F22
VCMO140 724 1.7225 42CrMo4 4142
VCMO150 725 1.7228 50CrMo4 4150

 

 


  Üretim programı  Diğer alaşımlı çelikler. (Çelik Seçici)


DÜŞÜK ALAŞIMLI ÇELİKLER

 

 

Brand Name Ravne No. W. No. DIN AISI
CK45 620 1.1191 Ck45 1045
ST52-3 562 1.0570 St52-3N -

 


  Üretim programı diğer düşük alaşımlı çelikler (Çelik Seçici)